Menu

By: Anna Melissa O. Dilidili

📣📣ONLINE ENROLLMENT SCHOOL YEAR 2021-2022📣📣
August 16-September 13, 2021

👩‍🏫Para sa mga incoming Kindergarten at sa mga dating mag-aaral ng JSES sa Kinder to Grade 5 ng taong 2020-2021. I-click lamang ang link na ito 👇👇
https://bit.ly/JSES-MLESF-Kinder-to-Grade6-2021-2022

📌Kindergarten
-5 years old on or before Oct. 31, 2021 (DepEd Order No. 47, s. 2016/DepEd OrderNo. 20, s. 2018)
DOKUMENTO NA KAILANGANG IHANDA:
-Photocopy ng PSA Birth Certificate
* If NO PSA BC, Submit any of the ff.: NSO BC/Local Live Birth/Brgy. Certification/Late Registration

👩‍🏫Para sa mga TRANSFEREE at BALIK-ARAL ng Kinder to Grade 6.
I-click lamang ang link na ito 👇👇
https://bit.ly/JSES-MLESF-TRANSFEREES-BALIK-ARAL-2021-2022

DOKUMENTO NA KAILANGANG IHANDA:
📌Grade 1
-Kinder Completer in any DepEd accredited schools or Kinder pupils of this SY 2020-2021
-Photocopy ng PSA Birth Certificate
-ECCD and Diploma of Kindergarten
*If NO PSA BC, Submit any of the ff.: NSO BC/Local Live Birth/Brgy. Certification/Late Registration

📌Grade 2-6 at Mga Balik-Aral
-Original Copy of Card or SF 9
-Photocopy ng PSA Birth Certificate
* If NO PSA BC, Submit any of the ff.: NSO BC/Local Live Birth/Brgy. Certification/Late Registration

👩‍🏫Para sa ALS Learners. I-click lamang ang link na ito 👇👇
https://bit.ly/JSES-MODIFIED-ALS-ENROLMENT-FORM-2021-2022

📌DOKUMENTO NA KAILANGANG IHANDA:
-Photocopy ng PSA Birth Certificate
* If NO PSA BC, Submit any of the ff.: NSO BC/Local Live Birth/Brgy. Certification/Late Registration
-Barangay Certificate
– Voters Affidavit (kung bumuboto na)
-Parents Voters Certificate (kung hindi pa naboto)

📣📣 PAALALA 📣📣
1. Online Enrolment muna ang papayagan na pamamaraan ng pagpapa-enrol habang naka ECQ pa ang ating lungsod. Isang beses lang kailangan magsagot ng Enrolment Form.
2. Ang lahat ng nagpalista noong nakaraang Early Registration ay kailangang MAGSAGOT MULI ng enrollment form upang maging opisyal na mailista at maenrol sa ating paaralan.
3. Ang lahat ng mga dokumentong kailangan ay ipapasa sa unang araw ng pagbibigay ng mga modules.
4. Ang lahat ng dating mag-aaral ng JSES ng SY 2020-2021 na nais mag-aral muli sa ating paaralan ay kailangan mag fill-up ng enrolment form.
5. Ang mga dating mag-aaral ng Grade 6 (incoming Grade 7) ay doon na magpapaenrol sa mga paaralang nais nilang pasukan.
6. Kung may mga katanungan o paglilinaw, maaari ninyong kontakin ang mga dating adviser ng inyong anak.
7. Siguraduhin na ang ilalagay na Contact Number ay updated. Hintayin lamang ang tawag ng guro bago magsimula ang pasukan.
8. Maaari din makipag-ugnayan sa mga Enrolment Focal Person na nakalista sa ibaba.

✏️✏️Makapag-aral ay Karapatan mo, Magpalista na!